Phương pháp luyện ảo tính

Phương pháp luyện ảo tính

 PHƯƠNG PHÁP LUYỆN ẢO TÍNH SOROBAN

Phương pháp luyện ảo tính soroban là một trong giai đoạn khó khăn đối với học sinh mới bắt đầu học toán tư duy soroban hoặc giáo viên mới bắt đầu giảng dạy. Tài liệu phương pháp luyện ảo tính trên bàn tính soroban do Thầy Ngọc Giám đốc Toán Tư Duy Soroban Super Math Việt Nam biên soạn sẽ giúp cho giáo viên, học sinh mới bắt đầu học toán soroban.

Tài liệu phương pháp luyện ảo tính soroban giúp học sinh luyện tập từng bước từ cơ bản đến nâng cao mà không cần sử dụng bàn tính để tính toán. Quá trình luyện tập kéo dài 1-3 tháng đối với giáo viên, 6-12 tháng đối với học sinh.

Nội dung tài liệu phương pháp luyện ảo tính gồm 2 phần: Cơ bản, nâng cao

Phương pháp luyện ảo tính soroban cơ bản:

 • Học sinh làm quen ảo tính các phép toán cộng trừ các hạt phia dưới;
 • Học sinh làm quen ảo tính phép cộng trừ hạt phía trên
 • Học sinh làm quen phép tính cộng trừ các hạt có giá trị 6,7,8,9.
 • Học sinh làm quen phép tính cộng trừ các hạt có đơn vị hàng chục
 • Học sinh làm quen ảo tính cộng trừ 1 chữ số 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng
 • Học sinh làm quen ảo tính về cộng trừ 2 chữ số 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng
 • Học sinh làm quen ảo tính phép cộng trừ 3 chữ số : 2 dòng, 3 dòng...
Giá: 800.000 /miễn phí ship khi thanh toán Online

Phương pháp luyện ảo tính soroban nâng cao:

 • Học sinh luyện tập ảo tính cộng trừ 3 chữ số 4,5 dòng
 • Luyện tập ảo tính phép nhân số có 2 chữ số, số có 3 chữ số
 • Luyện tập ảo tính phép chia số 2,3,4 chữ số cho số có 1, 2,3,4 chữ số...
 • Luyện tập ảo tính bình phương 1 số có 2 chữ số, 3 chữ số
 • Luyện tập ảo tính khai căn bậc 2,bậc 3
Giá: 800.000 /miễn phí ship khi thanh toán Online

Đối tượng sử dụng sách luyện ảo tính cơ bản:
 • Học sinh học toán soroban
 • Giáo viên mới vào nghề

Thông tin liên hệ tư vấn về phương pháp luyện ảo tính soroban dành cho học sinh, giáo viên có thể liên hệ 0977.093.688 -Thầy Ngọc để được tư vấn.


Tài liệu phương pháp luyện ảo tính

Tài liệu phương pháp luyện ảo tính


Đăng ký chứng chỉ ứng dụng CNTT
Contact Me on Zalo